Missie en visie

We know how Logistics

Logistiek dienstverlening is al decennia lang onze business, dat doen wij met heel veel passie! Wij bedrijven logistiek met als kernwaarden stabiliteit, duurzaamheid, kwaliteit en commitment. Dit op basis van partnership voor zowel onze klanten en medewerkers.

Belangrijk is dat wij oog houden voor deze kernwaarden. Onze klant mag van ons verwachten dat wij hun goederenstroom en orderproces continue toetsen. Waar nodig geven wij adviezen op basis van kosten, service en/of duurzaamheid.

Goed en een sociaal beleid naar onze medewerkers vinden haar oorsprong in het feit dat van Galen Logistiek al 5 generaties een familiebedrijf is. Wij vinden het van groot belang dat wij dit kunnen en mogen continueren. Door een gedreven en kundig team is van Galen Logistiek in staat kwaliteit te kunnen bieden aan onze klanten.

Onze blik is op de toekomst gericht. Uiteraard zijn innovatief denken, milieuvraagstukken en duurzaamheid terugkerende onderwerpen op de agenda. Deze aspecten spelen mee in alle beslissingen die bedrijfsmatig genomen worden.